Hexagenic.net

Om

avatar

Det här är en personlig blogg om saker och ting som jag jobbar på eller på annat sätt finner intressant. Huvudmålet med bloggen är att förbättra min Svenska, Engelska, och i framtiden även Japanska.

Bloggen i sig är genererad av-, och hostad av GitHub. Detta görs med hjälp av statiska sidgeneratorn Jekyll.

Du kan hitta källkoden på GitHubrepositorit, och om inte anat angetts, så är allt innehåll licenserat under MIT Licensen